Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại,
SP/ DV chính:
The Treo, nhãn mác, khuy, nút, cúc, khóa kéo, ...
Năm thành lập:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn quốc, Quốc tế,
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mr. Dương Thành Tân
Tel: 0764 139 743
sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Dương Thành Tân
- 0764 139 743

NHÃN GIẶT

Nhãn giặt
Nhãn giặt
Nhãn giặt
Nhãn giặt
Nhãn giặt
Nhãn giặt
Nhãn giặt
Nhãn giặt
Nhãn giặt
Nhãn giặt
Nhãn giặt
Nhãn giặt

Nhãn Dệt

Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt

The Treo - Hangtag

The Treo - Hangtag
The Treo - Hangtag
The Treo - Hangtag
The Treo - Hangtag
The Treo - Hangtag
The Treo - Hangtag
The Treo - Hangtag
The Treo - Hangtag
The Treo - Hangtag
The Treo - Hangtag
The Treo - Hangtag
The Treo - Hangtag

Nhãn Dán

Nhãn dán
Nhãn dán
Nhãn dán
Nhãn dán
Nhãn dán
Nhãn dán
Nhãn dán
Nhãn dán
Nhãn dán
Nhãn dán
Nhãn dán
Nhãn dán

Bao Bì Giấy - Túi PP

Bao bì giấy
Bao bì giấy
Bao bì giấy
Bao bì giấy
Bao bì giấy
Bao bì giấy
Bao bì giấy
Bao bì giấy
Túi PP
Túi PP
Túi PP
Túi PP